องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวอารยา สีกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566" พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ครูศูนย์ฯ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาทั้งในรูปแบบของกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆให้กับเด็กๆรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวที่เกิดจากการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ผู้โพส : admin