messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวอารยา สีกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาฯ / หัวหน้ากองฝ่ายงาน / คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองขุ่นใหญ่ / พนักงานตำบลหนองขุ่นใหญ่ / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองขุ่นใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขุ่นใหญ่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวอารยา สีกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อให้เราทุกคนคงตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ว่าเขาเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคมและจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติ บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
ผู้โพส : admin