องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570 ในระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้โพส : admin