ชื่อเรื่อง : ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.หนองขุ่นใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : OkbjQYxMon110041.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้