messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
ภาพรอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

ภาพ

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
มุ่งมั่น พัฒนา แก้ปัญหาตรงตามความต้องการ เพิ่มคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

insert_drive_file วิสัยทัศน์และภารกิจ
วิสัยทัศน์ อบต.หนองขุ่นใหญ่รอปรับปรุง
วิสัยทัศน์และภารกิจ
วิสัยทัศน์ อบต.หนองขุ่นใหญ่

รอปรับปรุง