องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.หนองขุนใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210

account_box กองช่าง
นางสาวจันทร์ธิมา จันภักดี
รองปลัดอบต. รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวจันทร์ธิมา จันภักดี
รองปลัดอบต. รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธา
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายชานนท์ บุตรโรจน์
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
นายชานนท์ บุตรโรจน์
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
นายกันท์ ลาดหนองขุ่น
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายกันท์ ลาดหนองขุ่น
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายพีรพล พระสว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายพีรพล พระสว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสุริยา ลาพัง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสุริยา ลาพัง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาววิภาพร ปิ่นประไมย์
คนงานทั่วไป
นางสาววิภาพร ปิ่นประไมย์
คนงานทั่วไป
นางสาวรินลดา ประทุมชัย
คนงานทั่วไป
นางสาวรินลดา ประทุมชัย
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60