องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับเดือนมิถุนายน 2566 [7 กรกฎาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดการน้ำเสีย จากครัวเรือน [7 กรกฎาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์โครงการอาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [7 กรกฎาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน [6 กรกฎาคม 2566]
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา [22 มิถุนายน 2566]
ประชาสัมพันธ์ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ [9 พฤษภาคม 2566]
โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [10 เมษายน 2566]
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [21 มีนาคม 2566]
กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนตำบลหนองขุ่นใหญ่ [13 มีนาคม 2566]
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [13 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 51 รายการ)