องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
info นโนบายไม่รับของขวัญ
No Gift Policy


info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ปี 2566
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR CODE


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2566
ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในผ่านระบบ (ITAS) เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


QR CODE


camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์???? ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
ประชาสัมพันธ์ ???? ????งานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖???? ⭐การประกวดนางนพมาศ ⭐
ประชาสัมพันธ์ ???? ????งานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖???? ⭐การประกวดกระทงสวยงาม⭐
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับเดือนมิถุนายน 2566
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดการน้ำเสีย จากครัวเรือน
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอเสื่อกกแปรรูปเย็บกระเป๋า บ้านดงทรายงาม ม.9 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
find_in_page การจัดทำฐานข้อมูลตลาด grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
photo ประชาสัมพันธ์ หลักการคัดแยกขยะ grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบางจุดที่เสียหายพร้อมปรับเกรดเรียบ บ้านห้วยนาคำ หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบางจุดที่เสียหายพร้อมปรับเกรดเรียบ บ้านดงทรายงาม หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 สายบ้านดงบัง ไปอ่างเก็บน้ำคำเนียม กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook หน่วยงาน รอปรับปรุง
facebook
Facebook หน่วยงาน

รอปรับปรุง
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นางสาวอารยา สีกา
นายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 089 813 4880
นางสาวอารยา สีกา
นายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 089 813 4880

สถิติ sitemap
วันนี้ 7
เดือนนี้3,276
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)23,694
ทั้งหมด 132,710


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ