messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

info นโนบายไม่รับของขวัญ
No Gift Policy


Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567

info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 2024
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ปี 2024 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR CODE


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2024
ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในผ่านระบบ (ITAS) เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ปี 2024


QR CODE


camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม จิตอาสา "เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล"
การประชุมเพื่อขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2567
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567
กิจกรรม Big Cleaning Day (kick off)
หนองขุ่นใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567
โครงการประชุมประชาคม เพื่อทบทวนการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2567
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview22
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำและทบทวนแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview26
คู่มือการประเมิน ITA 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview40
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview24

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview33
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview20
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 7 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview18
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงทรายงาม หมู่ที่ 9 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview25
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 12 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview24

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นางสาวอารยา สีกา
นายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 089 813 4880
นางสาวอารยา สีกา
นายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 089 813 4880

สถิติ sitemap
วันนี้ 40
เดือนนี้1,124
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)28,499
ทั้งหมด 181,992


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ