องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
9 พฤษภาคม 2566
photo ประชาสัมพันธ์ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 3
9 พฤษภาคม 2566
insert_drive_file ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดย : admin เปิดอ่าน : 2
18 เมษายน 2566
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 22
31 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.หนองขุ่นใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
16 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
8 มีนาคม 2566
find_in_page แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566 https://itas.nacc.go.th/go/eit/v8joy0 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
8 มีนาคม 2566
photo แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) ปี 2566 https://itas.nacc.go.th/go/iit/v8joy0 โดย : admin เปิดอ่าน : 8
27 มกราคม 2566
insert_drive_file ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 6
1 มีนาคม 2565
find_in_page แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/v8joy0 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 116
1 มีนาคม 2565
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 96
10 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll โดย : admin เปิดอ่าน : 146
30 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ (ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 178
30 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file รายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง และผลการนับคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 181
26 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ (ส.ถ4/4) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 188
7 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครเลือกตั้ง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 159
7 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศ เรื่องกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 152
7 ตุลาคม 2564
insert_drive_file หลักฐานการรับสมัครและค่าธรรมเนียมการรับสมัครเลือกตั้ง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 152
6 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 152
2 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll โดย : admin เปิดอ่าน : 163
2 ตุลาคม 2564
insert_drive_file แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 146
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2