messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายวิทยา รังใส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0872188464
นางสาวศุภรา เกื้อหนองขุ่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0874041074
นางทัศนีย์ ขัติยนนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0899467856
นางสาวสมพร แสงสว่าง
ครูคศ.1 หัวหน้าศพด.บ้านหนองขุ่น
โทร : 0830041344
นางปิยภร พรรคพล
ครูคศ.1 หัวหน้าศพด.บ้านดงบัง
โทร : 0856837953
นางปัญณะสี ไชยโส
ครูคศ.1
โทร : 0963429582
นางเสาวณี ตันสุ
ครูคศ.1