messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 390
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1