องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
find_in_page รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
find_in_page รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2