องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์ ปัญหา ผลการดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น [8 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการตั้งด่านตรวจความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ [22 ธันวาคม 2565]
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [8 พฤศจิกายน 2565]
การติดตามสถานการณ์ ปัญหา ผลการดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด [3 พฤศจิกายน 2565]
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [24 มีนาคม 2565]
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/ชุมชนตำบล [24 มีนาคม 2565]
อบต.หนองขุ่นใหญ่ ร่วมกับอำเภอหนองพอก ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2564 [13 พฤษภาคม 2564]
อบต.หนองขุ่นใหญ่ ร่วมกับอำเภอหนองพอก ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 [13 พฤษภาคม 2564]
อบต.หนองขุ่นใหญ่ ร่วมกับอำเภอหนองพอก ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 [13 พฤษภาคม 2564]
1 1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ)